Heliocare Logo
   

Η φωτο-ανοσοπροστατευτική τεχνολογία Fernblock®

Η διεθνήs φαρμακευτική εταιρεία Cantabria Labs, πρωτοπόροs στην έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοποριακών δερματολογικών τεχνολογιών και προϊόντων, σε συνεργασία με το Harvard Medical School και με διεθνείs ειδικούs στον τομέα τηs φωτοπροστασίαs, ανακάλυψε την τεχνολογία Fernblock®.

Το Fernblock® είναι ένα συστατικό με μοναδικέs φυσικέs φωτοπροστατευτικέs ιδιότητεs που ξεπερνούν την απλή προστασία από τα εγκαύματα και λειτουργούν σε 4 επίπεδα: Πατέντα., ΗΠΑ αριθμ 5614197 ως φωτοπροστατευτικό και αντιοξειδωτικό.

Αντιοξειδωτική Δράση

Το Fernblock® έχει ισχυρή αντι-οξειδωτική δράση που εμποδίζει τη δημιουργία των ελεύθερων ριζών που προκαλούν οι ακτίνεs UV.

Ανοσοπροστατευτική Δράση

Το Fernblock® έχει ανοσοπροστατευτική δράση που βοηθά στη διατήρηση τηs καλήs λειτουργίαs του ανοσοποιητικού συστήματοs του δέρματοs

Προστασία του κυτταρικού DNA

Το Fernblock® προστατεύει το DΝΑ από τις βλάβεs που προκαλεί η έκθεση στις ακτίνεs UV μειώνονταs τον αριθμό των καμμένων κυττάρων και τις βλάβεs του κυτταρικού DNA.

Προστασία του Συστήματοs Στήριξηs του Δέρματοs

Το Fernblock® προστατεύει τη στηρικτική δομή του δέρματοs (skin matrix) από τη φωτογήρανση μειώνονταs τιs αλλοιώσειs που υφίστανται οι ινοβλάστεs από την ακτινοβολία UV και εμποδίζονταs τον σχηματισμό ΜΜΡs.

 

Βασική σειρά Heliocare SPF50 & SPF50+

 • ADVANCED
  GEL SPF50
  50ml
 • ULTRA
  GEL SPF50+
  50ml
 • ADVANCED
  Spray SPF50
  200ml
  (ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ)

Heliocare  Με χρώμα

 • COLOR
  Compact Oil-Free SPF50
  10g
 • COLOR
  Gel Cream SPF50
  50ml
 • COLOR
  Sun Touch SPF50
  50ml
 • COLOR
  Compact Mineral SPF50
  10g
 

Τι είναι το Fernblock®

Η αποκλειστική τεχνολογία Fernblock® στηρίζεται στο εκχύλισμα του φυτού Polypodium Leucotomos το οποίο φύεται στην Κεντρική Αμερική. Πρόκειται για μια ποικιλία φτέρηs που εδώ και αιώνεs, διαμέσου τηs εξέλιξήs τηs , απέκτησε φυσικέs προστατευτικέs ιδιότητεs κατά των ακτίνων UV. Το εκχύλισμα λαμβάνεται από επιλεγμένα φυτά τα οποία καλλιεργούνται σε ιδιόκτητες φυτείεs τηs εταιρείαs Cantabria Labs, κάτω από αυστηρά ελεγχόμενεs συνθήκεs χωρίs τη χρήση φαρμάκων ή εντομοκτόνων. Οι αυστηρέs διαδικασίεs που εφαρμόζονται, σύμφωνα με τι υψηλότερεs φαρμακευτικέs προδιαγραφέs, εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του συστατικού Fernblock®.

Τεχνολογία Fernblock®

Σύστημα πολλαπλών αντηλιακών φίλτρων τελευταίαs τεχνολογίαs

Επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά

Υψηλέs καλλυντικέs ιδιότητεs και υπέροχη υφή

Δερματολογικά ελεγμένα και κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματοs

    

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε...για την καλύτερη προστασία μας από τον ήλιο

Ακτινοβολία UV

Το ηλιακό φωs είναι θεμελιώδουs σημασίαs για την ανθρώπινη ύπαρξη. Εκτόs από τη θετική του επίδραση στη διάθεσή μαs, είναι απαραίτητο για ορισμένεs βιολογικέs διαδικασίεs όπωs η σύνθεση τηs Βιταμίνηs D που ευθύνεται για τα υγιή οστά και δόντια. Ταυτόχρονα όμωs, μπορεί να προκαλέσει σημαντικέs βλάβεs στο δέρμα: εγκαύματα, λεκέδεs, πρόωρη γήρανση ακόμη και καρκίνο.

Οι βλάβεs που προκαλεί το ηλιακό φωs μπορεί να περιοριστούν σημαντικά με την κατάλληλη αντηλιακή προστασία.

Ακτίνεs UVB/UVA

Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίαs UV που βλάπτουν το δέρμα:

Οι ακτίνεs UVΒ προκαλούν κοκκινίλεs και εγκαύματα. Είναι πιο έντονεs τους καλοκαιρινούs μήνεs καθώs και τις μεσημεριανέs ώρεs (1 1:ΟΟπμ - 3:00μμ).

Οι ακτίνεs UVA έχουν σταθερή παρουσία όλο το χρόνο, ενώ η έντασή του αυξάνεται αναλογικά με την ένταση του ηλιακού φωτόs. Ευθύνονται για τις συσσωρευτικέs βλάβεs που υφίσταται το δέρμα μας κατά τη διάρκεια του χρόνου:

 • Για την πρόωρη γήρανση του δέρματοs που εκδηλώνεται με λεκέδεs, ρυτίδεs καθώs και με το χάσιμο της ελαστικότητάs του
 • Για τη μείωση της άμυναs του δέρματοs στις επιθέσειs του περιβάλλοντοs
 • Για τις βλάβεs στο κυτταρικό DNA του δέρματοs

Για να είναι αποτελεσματικό ένα αντηλιακό θα πρέπει να προσφέρει κάλυψη ευρέως φάσματος, δηλαδή να προστατεύει από τις ακτίνες UVB και UVA.

Δείκτηs Προστασίαs

Τα αντηλιακά προϊόντα κατατάσσονται ανάλογα με τον δείκτη προστασίαs SPF (Sun Protection Factor). Ο δείκτηs SPF αντιστοιχεί με το επίπεδο προστασίαs του δέρματοs κάτω από τον ήλιο. Το νούμερο του SPF αντιστοιχεί με το πολλαπλάσιο του χρόνου που μπορεί να παραμείνει ένα δέρμα κάτω από τον ήλιο χωρίs να υποστεί βλάβεs (σε σχέση με την έκθεση του στον ήλιο χωρίs αντηλιακό). Όσο πιο ψηλό το SPF, τόσο μεγαλύτερη η προστασία του δέρματοs.

Η επιλογή του SPF εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων όπωs: ο φωτότυποs του δέρματοs, η γεωγραφική περιοχή, οι κλιματολογικέs συνθήκεs, καθώs και οι συνθήκεs / η διάρκεια τηs έκθεσηs στον ήλιο. Τα αντηλιακά με δείκτη υψηλήs ή πολύ υψηλήs προστασίαs συνιστώνται για την έκθεση στον ήλιο του ανοιχτόχρωμου δέρματοs ή του δέρματοs με υπερχρωμίεs, φωτογήρανση ή μετά από δερμοκοσμητικέs αγωγέs. Επίσηs για την εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο στα μεσογειακά κλίματα.

Εφαρμογή Αντηλιακού

Το αντηλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο δέρμα ( σε άφθονη ποσότητα ) φροντίζονταs να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιοχή* 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε 2 ώρεs, ιδιαίτερα μετά το κολύμπι, τις αθλητικέs δραστηριότητεs, τον ιδρώτα ή το σκούπισμα με πετσέτα. Συνιστάται η αποφυγή τηs παραμονήs στον ήλιο τις ώρεs τηs έντονηs ακτινοβολίαs. Επίσηs δεν θα πρέπει να εκτίθενται απευθείαs στον ήλιο τα παιδιά ηλικίαs κάτω των 3 ετών

*Δεν Θα πρέπει να ξεχνάμε να βάζουμε αντηλιακό σε περιοχέs όπωs τα αυτιά, πίσω από τα αυτιά, τον αυχένα, το μέσα μέροs του μπράτσου, τον κορμό (στο σημείο όπου ακουμπούν τα μπράτσα), τα δάκτυλα των ποδιών κοκ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΡΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ ULTRA GEL SPF50 +
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ ADVANCED GEL SPF50
ΜΕ ΧΡΩΜΑ COMPACT ΜΙΝΕRΑL SPF50
(BROWN/LIGHT)
COMPACT OIL-FREE SPF50
(BROWN/LIGHT/FAIR)
ΜΕ ΧΡΩΜΑ GEL CREAM COLOR SPF50
(BROWN/LIGHT)
ΑΓΓΙΓΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ SUN TOUCH SPF50
(ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ADVANCED SΡRΑΥ SPF50